Poliklinik Muayenesi

ASM' mizde birinci basamak muayene hizmetleri verilmektedir.